DİABETLİ HASTALAR DİKKAT! HBA1C TESTİ SİZİ ELE VERİYOR…

Diabet Nedir?

Diabetes Mellitus (Şeker hastalığı) kan şekerinin düzenlenmesinde görevli insülin hormonunun miktarının ya da etkisinin azalması sonucu oluşan , vücudun şeker kullanımının bozulması ile karakterize bir karbonhidrat metabolizması bozukluğudur. 

Diabet Neden Önemlidir?

Diabet kronik bir hastalık olup takip ve tedavisi düzenli yapılmaz ise ilerleyen dönemlerde göz, böbrek, sinir sistemi , kalp-damar sistemi başta olmak üzere nerdeyse tüm vücudu etkiler, kalıcı sekeller ve ölüme neden olur.

Kan şekeri; gün içinde artıp azalabilir. Yüksek kan şekeri damarlara zarar verir, özellikle küçük damarlar hasar görür. Sonuçta; kalp, sinir, göz, böbrek hastalıkları ortaya çıkar. Diabet hastalarında kan şekerinin bütün gün normal sınırlarda olması istenir. Sabah kan şekerinin normal olması bazen yanıltıcı olur. 

Diabetin tanı ve takibi nasıl yapılır?

Hb A1c (Glikozillenmiş hemoglobin) ; son yıllarda diabet takibinde kullanılmaya başlanan en önemli laboratuar testlerinden birisidir. Amerikan Diabet Cemiyeti (ADA) diabet tanısı alan her hastanın HbA1c ile uzun dönem kan şekeri seviyesinin takibinin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

HbA1c nedir? 

Son 3 aylık ortalama kan glukoz değerini gösterir. Kandaki glukoz miktarı ile HbA1c arasında böyle bir orantı bulunması HbA1c testini diabetin tanı ve tedavisinde çok önemli aynı zamanda objektif bir test haline getirmiştir. Yine HbA1c ölçümü , geriye dönük kan şeker düzeyleri hakkında verdiği değerli bilgiler nedeniyle diyabet komplikasyonlarının önlenmesinde de çok etkili bir yol gösterici olmuştur. 

HbA1c ölçümü hangi sıklıkta yapılmalıdır?

HbA1c kan şeker düzeyinin iyi kontrol edildiği diabetik hastalarda yılda iki kez , insülin tedavisi alan diabetli hastalarda ise yılda 4 kez yani 3 ayda bir ölçülmelidir. 

HbA1c düzeyi ne olmalıdır?

HbA1c normal değeri % 3-6 ‘dır. Diabetli hastalarda hedef HbA1c’nin % 7 ‘nin altında tutulmasıdır. Bu hedef yakalanırsa diabetin komplikasyonlarının oluşumu engellenmiş olur. HbA1c’nin %8 ‘in üzerinde seyrettiği durumlarda ise hastanın tedavisi ve diyeti yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir.

Şeker hastalığı olmayan insanlarda bu testin sonucu % 3,5- % 5,7 aralığındadır. Eğer HbA1c değeri % 5,7- % 6,4 üzerinde ise bu ölçün gizli kan şekeri olduğunuzu gösterir. 

HbA1c değeri < % 6 - 7 küçük ise hasta şekerini çok iyi kontrol etmektedir.

HbA1c değeri % 7 - 8 ise hasta şekerini orta düzeyde kontrol etmektedir.

HbA1c değeri % 8 - 9 ise hasta şekerini kötü kontrol etmektedir. Diabete bağlı hastalıklar ortaya çıkabilir.

HbA1c değeri % 9 ve üzeri ise hasta şekerini kontrol edememektedir. Risk çok yüksek anlamına gelir.

HbA1c ölçümünün avantajları nelerdir?

Ölçüm için açlık gerekmemesi,

Gün içinde herhangi bir saatte alınan kandan çalışılabilmesi, 

Stres , ilave hastalık gibi faktörlerden etkilenmemesi, 

Standardize bir test olması en önemli avantajlarıdır. 

HbA1c ‘nin normalden düşük bulunması anlamlı mıdır?

HbA1c düzeyinin çok düşük olması ise kişide süre gelen bir kan şeker düşüklüğünün (hipoglisemi) olduğunu gösterir. Bu durum özellikle çocuklarda beyin gelişimini etkileyebilir, havale geçirmesine neden olarak beyne zarar verebilir. Hipoglisemi en basit şekliyle bile yaşam kalitesini bozar. 

KISACA HbA1c testi !... Diabetli hastaların son 3 aylık tedavi düzenini , diyetni ve egzersiz programları hakkında bilgi veriyor…

Hastaneler